HOME > 공지사항
 
작성일 : 08-11-29 22:16
지역별 서비스 센터 안내
 글쓴이 : 이노텍
조회 : 14,191  
대구/경북
  (주)이노텍 대구센터
  대구광역시 북구 산격2동 1629 산업용재관 31동 313호
  Tel : 053)604-3964,5
  Fax : 053)604-3977
 
 부산/경남
  (주)이노텍 부산센터
  부산광역시 사상구 괘법동 578 산업용품유통상가 본관 1002호
  Tel : 051-319-3965
  FAX : 051-319-3964
 
 광주/호남
  (주)이노텍 광주센터
  광주시 광산구 하남산단3번로 장덕동 2차공구상가 206호
  Tel : 062-954-3963
  FAX : 062-954-3964